Teater som organisationsudvikling

Metoder til at skabe klarhed, kontakt og kendskab på tværs af organisationen

 

Metoder til at skabe dialog mellem ledelse og medarbejdere om organisationens fremtid

 

Metoder til at synliggøre de praktiske konsekvenser af værdier og visioner

 

Metoder til at skabe opmærksomhed på vaner og holdninger der driver virksomheden